Məlumatlar 31 avqust 2016-cı il

Respublika ərazisində sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərə təkrar müraciət