Məlumatlar 25 yanvar 2023-cü il

Audiovizual və kütləvi nümayiş etdirilən əsərlərin, informasiyaların hazırlanması zamanı yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair məsələlərin nəzərə alınması ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciəti

Yol nişanları

Xəbərdarlıq nişanları

Bütün nişanlar
1.1 Şlaqbaumlu dəmir yol keçidi 1.1 Şlaqbaumlu dəmir yol keçidi
1.2 Şlaqbaumsuz dəmir yol keçidi 1.2 Şlaqbaumsuz dəmir yol keçidi
1.3.1 Birxətli dəmir yolu 1.3.1 Birxətli dəmir yolu
1.3.2 Çoxxətli dəmir yolu 1.3.2 Çoxxətli dəmir yolu
1.4.1 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma 1.4.1 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma
1.4.2 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma 1.4.2 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma
1.4.3 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma 1.4.3 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma
1.4.4 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma 1.4.4 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma
1.4.5 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma 1.4.5 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma
1.4.6 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma 1.4.6 Dəmir yol keçidinə yaxınlaşma
1.5 Tramvay xətti ilə kəsişmə 1.5 Tramvay xətti ilə kəsişmə
1.6 Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsi 1.6 Eyni əhəmiyyətli yolların kəsişməsi
1.7 Dairəvi hərəkətlə kəsişmə 1.7 Dairəvi hərəkətlə kəsişmə
1.8 Svetoforla nizamlama 1.8 Svetoforla nizamlama
1.9 Ayrılan körpü 1.9 Ayrılan körpü
1.10 Sahilboyuna çıxış 1.10 Sahilboyuna çıxış
1.11.1 Təhlükəli döngə 1.11.1 Təhlükəli döngə
1.11.2 Təhlükəli döngə 1.11.2 Təhlükəli döngə
1.12.1 Təhlükəli döngələr 1.12.1 Təhlükəli döngələr
1.12.2 Təhlükəli döngələr 1.12.2 Təhlükəli döngələr
1.13 Sərt eniş 1.13 Sərt eniş
1.14 Sərt yoxuş 1.14 Sərt yoxuş
1.15 Sürüşkən yol 1.15 Sürüşkən yol
1.16 Nahamar yol 1.16 Nahamar yol
1.17 Çınqıl sıçrayışı 1.17 Çınqıl sıçrayışı
1.18.1 Yolun daralması 1.18.1 Yolun daralması
1.18.2 Yolun daralması 1.18.2 Yolun daralması
1.18.3 Yolun daralması 1.18.3 Yolun daralması
1.19 İkitərəfli hərəkət 1.19 İkitərəfli hərəkət
1.20 Piyada keçidi 1.20 Piyada keçidi
1.21 Uşaqlar 1.21 Uşaqlar
1.22 Velosiped zolağı ilə kəsişmə 1.22 Velosiped zolağı ilə kəsişmə
1.23 Yol işləri 1.23 Yol işləri
1.24 Mal-qara keçidi 1.24 Mal-qara keçidi
1.25 Vəhşi heyvanlar 1.25 Vəhşi heyvanlar
1.26 Daş uçqunu 1.26 Daş uçqunu
1.27 Yandan əsən külək 1.27 Yandan əsən külək
1.28 Alçaqdan uçan təyyarələr 1.28 Alçaqdan uçan təyyarələr
1.29 Tunel 1.29 Tunel
1.30 Digər təhlükələr 1.30 Digər təhlükələr
1.31.1 Döngənin istiqaməti 1.31.1 Döngənin istiqaməti
1.31.2 Döngənin istiqaməti 1.31.2 Döngənin istiqaməti
1.31.3 Döngənin istiqaməti 1.31.3 Döngənin istiqaməti